Оюуны уурхай сургуулийн Захирлын тушаал
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/17 Үсэглэлийн баярыг зохион байгуулах тухай 2024-05-14 ҮЗЭХ
2 А/16 Гүйцэтгэлийн үнэлгээний баг байгуулж, үнэлгээнд хамрагдах багш нарын нэрсийг батлах тухай 2024-04-24 ҮЗЭХ
3 Б/27 Ажилчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-04-22 ҮЗЭХ
4 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-04-15 ҮЗЭХ
5 Б/26 М.Сүрэнхорлоог ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-04-08 ҮЗЭХ
6 Б/25 Б.Номинчулууныг бага ангийн багшаар түр томилох тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
7 А/14 Багш, ажилчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, үндсэн цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
8 А/13 Агуулахын эд хөрөнгө, бараа материалын тооллого зохион байгуулах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
9 Б/24 Н.Уранбайгальд жирэмсэн болон амаржсаны амралт олгох тухай 2024-04-01 ҮЗЭХ
10 Б/23 О.Билгүүнийг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-04-01 ҮЗЭХ
11 Б/22 Багш нарт ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
12 Б/21 Ажилчдад улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
13 Б/20 Ажилчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
14 Б/19 У.Эрдэнэ-Очирыг үндсэн ажилтнаар томилох тухай 2024-03-21 ҮЗЭХ
15 Б/18 Т.Батжаргалыг жолоочоор томилох тухай 2024-03-18 ҮЗЭХ
16 А/12 Багш, зарим ажилчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг батлах тухай 2024-03-12 ҮЗЭХ
17 Б/17 Ц.Өнөржаргалыг бага ангийн багшаар эргүүлэн томилох тухай 2024-03-11 ҮЗЭХ
18 Б/16 М.Баяржаргалыг хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-03-11 ҮЗЭХ
19 А/11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2024-03-11 ҮЗЭХ
20 А/10 Хөрөнгө хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-03-11 ҮЗЭХ
21 Б/15 Б.Хэрлэнг бага ангийн дагалдан багшаар ажиллуулах тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
22 Б/14 М.Нармандахын албан тушаалыг өөрчлөн томилох тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
23 Б/13 Ажилчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-02-22 ҮЗЭХ
24 Б/12 О.Билгүүнийг гэрээт ажилтнаар ажиллуулах тухай 2024-02-21 ҮЗЭХ
25 Б/11 Г.Сарантуяаг цагийн багшаар ажиллуулах тухай 2024-02-21 ҮЗЭХ
26 Б/10 М.Нямжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-02-17 ҮЗЭХ
27 А/09 Баримт нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай 2024-02-07 ҮЗЭХ
28 А/08 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2024-02-07 ҮЗЭХ
29 А/07 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги байгуулах тухай 2024-01-31 ҮЗЭХ
30 А/06 Сургуулийн зөвлөл байгуулах тухай 2024-01-30 ҮЗЭХ