3 дугаар цэцэрлэг

 1994.02.02-нд УБҮ-ийн захирлын 43 тоот тушаалаар үйлвэрийн харьяа цэцэрлэг болсон. .1999 онд 140 хүүхдийн хүчин чадалтай болж 2007 онд 6 бүлэг 150 хүүхдийн  орон тоотой 25 багш, ажиллагсадтай 2008 онд УБҮ-ийн харъяалалаас гарч Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр хотын захирагчийн 2008.08.08-ны өдрийн 93 тоот захирамжаар Бүжинхэн 3 дугаар цэцэрлэг болж төсвөөс санхүүжилтэй болж улмаар  Хэнтий аймгийн ИТХ-ын  тэргүүлэгчдийн 2011.06.21-ны өдрийн 23 тоот УБҮ-ийн мэдэлд байсан хөрөнгө орон нутгийн өмчид шилжин ирж 2011 оноос өмчлөлийн асуудал шийгдэж орон нутгийн өмчид шилжин ирж Бор-Өндөр сумын Бүжинхэн цэцэрлэг болж  улсын бүртгэлийн гэрчилгээ шинэчилэгдсэн. 

2022-06-22 16:10:02