3 дугаар цэцэрлэгийн Эрхлэгчийн тушаал
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 Б/47 Ээлжийн амралт олгох тухай 2024-05-20 ҮЗЭХ
2 Б/46 Илүү цаг олгох тухай 2024-05-10 ҮЗЭХ
3 Б/45 Ичинхорлоо овогтой Урангоог багшийн туслахаар түр ажиллуулах тухай 2024-05-10 ҮЗЭХ
4 Б/44 Хавсран ажиллуулах тухай 2024-05-10 ҮЗЭХ
5 Б/43 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-05-09 ҮЗЭХ
6 Б/42 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-05-09 ҮЗЭХ
7 Б/41 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2024-05-09 ҮЗЭХ
8 Б/40 Багшийн туслах Э.Номин-Эрдэнэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох тухай 2024-04-22 ҮЗЭХ
9 Б/39 Ичинхорлоо овогтой Урангоо багшаар түр авч ажиллуулах тухай 2024-04-22 ҮЗЭХ
10 Б/38 Хадцоож овогтой Одхишигийг багшийн туслахаар түр ажиллуулах тухай 2024-04-22 ҮЗЭХ
11 Б/37 Алтайн овогтой Нарангэрлийг багшаар түр авч ажиллуулах тухай 2024-04-12 ҮЗЭХ
12 Б/36 Хадцоо овогтой Одхишигтэй байгуулсан гэрээг цуцалж, ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-03-20 ҮЗЭХ
13 Б/31 Одон овогтой Отгонзаяатай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-03-20 ҮЗЭХ
14 Б/30 Улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2024-03-20 ҮЗЭХ
15 Б/35 Хадцоож овогтой Одхишигийг багшийн туслахаар түр ажиллуулах тухай 2024-03-18 ҮЗЭХ
16 Б/34 Гантөмөр овогтой Болормааг багшаар түр ажиллуулах тухай 2024-03-18 ҮЗЭХ
17 Б/33 Шархүү овогтой Баярмааг багшийн туслахаар түр ажиллуулах тухай 2024-03-18 ҮЗЭХ
18 Б/32 Балдан овогтой Нэргүйг багшаар түр ажиллуулах тухай 2024-03-14 ҮЗЭХ
19 Б/29 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-04 ҮЗЭХ
20 Б/28 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-04 ҮЗЭХ
21 Б/27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-04 ҮЗЭХ
22 Б/26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-04 ҮЗЭХ
23 Б/25 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-04 ҮЗЭХ
24 Б/23 Багш А.Нарангэрэлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох тухай 2024-02-19 ҮЗЭХ
25 Б/20 Эрдэнэдоо овогтой Нандинчулууныг гал тогооны угаагчаар түр авч ажиллуулах тухай 2024-02-19 ҮЗЭХ
26 Б/19 Хишигтогтох овогтой Саранмандахыг няраваар түр ажиллуулах тухай 2024-02-19 ҮЗЭХ
27 Б/18 Батмөнх овогтой Байгальтуяаг багшийн туслахаар түр ажиллуулах тухай 2024-02-19 ҮЗЭХ
28 Б/17 Бадгарчимэд овогтой Алтанзултай байгуулсан гэрээг цуцалж, ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-02-16 ҮЗЭХ
29 Б/22 Алтан овогтой Нарангэрлийг багшаар түр шилжүүлэн ажиллуулах тухай 2024-02-15 ҮЗЭХ
30 Б/21 Одон овогтой Отгонзаяаг багшийн туслахаар түр авч ажиллуулах тухай 2024-02-15 ҮЗЭХ