2 дугаар цэцэрлэг

2 дугаар цэцэрлэг нь анх 2012-2013 онд улсын төсвийн 719812655 төгрөгний хөрөнгө орууулалтаар баригдаж  2014 оны 09-р сарын 03 өдөр “Нархан” 2-р цэцэрлэг нэртэйгээр нээлтээ хийж 19 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тойргийнхоо нийт 148 хүүхдээс 120 хүүхдийг  өдрийн бүлэгтээ хүлээн авсан. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Бумбат 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ба гэр хорооллын хүүхдүүдэд ойроос боловсролын үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлж өгснөөрөө давуу талтай.

2022-06-22 16:04:39