Сумын ИТХ-ын тогтоол
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 13 Бор-Өндөр сумын 2024 оны төсөв батлах тухай 2023-12-18 ҮЗЭХ
2 10 Жонан дагдан Мажигхадлин хийдийн үйл ажиллагаа явуулах үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг сунгахыг дэмжих тухай 2023-07-17 ҮЗЭХ
3 09 Бор-Өндөр суманд шашны байгууллага байгуулахыг дэмжин уламжлах тухай 2023-07-17 ҮЗЭХ
4 08 Бор-Өндөр сумын 2023 оны төсөв тодотгон батлах тухай 2023-07-17 ҮЗЭХ
5 07 "Нээлттэй Бор-Өндөр сум" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2023-07-17 ҮЗЭХ
6 06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-07-17 ҮЗЭХ
7 05 Бор-Өндөр сумын 2023 оны төсөв тодотгон батлах тухай 2023-03-17 ҮЗЭХ
8 04 Бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2023-03-17 ҮЗЭХ
9 03 Сумын Засаг даргад нэр дэвшүүлж уламжлах тухай 2023-03-17 ҮЗЭХ
10 02 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2023-03-17 ҮЗЭХ
11 01 Санал уламжлах тухай 2023-03-17 ҮЗЭХ
12 40 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2022-12-19 ҮЗЭХ
13 39 Хэлний бодлогын орон тооны бус салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2022-12-19 ҮЗЭХ
14 29 Замын хөдөлгөөний чиглэлийг батлах тухай 2022-09-27 ҮЗЭХ
15 28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-27 ҮЗЭХ
16 27 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2022-09-27 ҮЗЭХ
17 26 2023 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын төлөвлөгөө батлах тухай 2022-09-27 ҮЗЭХ
18 25 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2022-07-22 ҮЗЭХ
19 24 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны орон тоог батлах тухай 2022-07-22 ҮЗЭХ
20 23 Газрын зориулалт өөрчлөх тухай 2022-07-22 ҮЗЭХ
21 22 Тусгай зөвшөөрөл олгохыг дэмжих тухай 2022-07-22 ҮЗЭХ
22 20 Бор-Өндөр одонгоор шагнах тухай 2022-07-09 ҮЗЭХ
23 21 Бор-Өндөр одонгоор шагнах тухай 2022-07-06 ҮЗЭХ
24 19 Бор-Өндөр одонгоор шагнах тухай 2022-07-06 ҮЗЭХ
25 18 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай 2022-07-06 ҮЗЭХ
26 17 Бор-Өндөр сумын 2022 оны төсөв тодотгон батлах тухай 2022-06-08 ҮЗЭХ
27 16 Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах байр ажиллуулахыг батлах тухай 2022-06-08 ҮЗЭХ
28 15 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2022-06-08 ҮЗЭХ
29 14 Орон нутгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих орон нутгийн сангийн журмыг батлах тухай 2022-06-08 ҮЗЭХ
30 13 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлийг батлах тухай 2022-06-08 ҮЗЭХ