2 дугаар цэцэрлэгийн Эрхлэгчийн тушаал
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 Б/34 Ц.Ганцэцэгийг жижүүрээр түр шилжүүлэн ажиллуулах тухай 2024-06-14 ҮЗЭХ
2 Б/33 Ажилчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2024-06-14 ҮЗЭХ
3 Б/32 Багш, ажилчдад ээлжийн амралт олгох тухай 2024-05-31 ҮЗЭХ
4 А/16 Хөрөнгө орлогод авах тухай 2024-05-31 ҮЗЭХ
5 А/15 Анги бүлгүүдийн хүүхдүүдийг анги дэвшүүлж, цэцэрлэг төгсгөх тухай 2024-05-31 ҮЗЭХ
6 А/14 2024 оны хагас жилийн тооллого хийх тухай 2024-05-21 ҮЗЭХ
7 Б/27 Ө.Соёл-Эрдэнийг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-05-20 ҮЗЭХ
8 Б/26 Ө.Соёл-Эрдэнийг гал тогооны туслах ажилтнаар ажиллуулах тухай 2024-05-16 ҮЗЭХ
9 Б/25 Ц.Ганцэцэгийг тогоочоор ажилуулах тухай 2024-05-16 ҮЗЭХ
10 Б/24 А.Мөнхчимэгт чөлөө олгох тухай 2024-05-15 ҮЗЭХ
11 Б/23 Г.Наранчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-05-06 ҮЗЭХ
12 Б/22 Г.Наранчимэгийг багшийн туслахаар ажиллуулах тухай 2024-05-01 ҮЗЭХ
13 Б/21 А.Уранчимэгийг багшаар ажиллуулах тухай 2024-05-01 ҮЗЭХ
14 Б/20 Ц.Ганцэцэгийг гал тогооны туслах ажилтанаар ажиллуулах тухай 2024-05-01 ҮЗЭХ
15 Б/19 Ө.Соёл-Эрдэнийг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-05-01 ҮЗЭХ
16 Б/18 Г.Наранчимэгийг багшийн туслахаар ажиллуулах тухай 2024-04-22 ҮЗЭХ
17 Б/17 А.Уранчимэгийг багшаар ажиллуулах тухай 2024-04-22 ҮЗЭХ
18 А/13 Багш, ажилчдын цалинг шинэчилэн тогтоох тухай 2024-04-22 ҮЗЭХ
19 А/10 Хөрөнгө орлогод авах тухай 2024-04-20 ҮЗЭХ
20 А/12 Гүйцэтгэлийн үнэлгээний баг байгуулах тухай 2024-04-12 ҮЗЭХ
21 А/11 2024 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хамрагдах багшийн нэрсийг батлах тухай 2024-04-11 ҮЗЭХ
22 Б/16 Г.Наранчимэгийг багшийн туслахаар ажиллуулах тухай 2024-04-10 ҮЗЭХ
23 Б/15 Х.Хадхүүг багшаар ажиллуулах тухай 2024-04-10 ҮЗЭХ
24 Б/14 О.Отгонзаяаг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-04-08 ҮЗЭХ
25 Б/13 О.Отгонзаяаг гал тогооны туслах ажилтнаар ажиллуулах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
26 А/09 Агуулахын эд хөрөнгө, бараа материалын тооллого хийх тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
27 Б/12 С.Гандолгорыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-04-01 ҮЗЭХ
28 А/08/01 Асуудлыг практикт шийдэх баг байгуулах тухай 2024-03-29 ҮЗЭХ
29 А/08 Цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай 2024-03-29 ҮЗЭХ
30 Б/11 Ажилчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2024-03-27 ҮЗЭХ