Бор-Өндөр сургуулийн Захирлын тушаал
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 Б/28 Зарим багш, ажиллагсадын мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг зогсоох тухай 2024-04-24 ҮЗЭХ
2 Б/27 Сахилгын арга хэмжээ авах тухай 2024-04-23 ҮЗЭХ
3 А/12 Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хамрагдах багш нарын нэрсийг баталгаажуулах 2024-04-23 ҮЗЭХ
4 А/11 Гүйцэтгэлийн үнэлгээний баг байгуулах тухай 2024-04-23 ҮЗЭХ
5 Б/26 Б.Отгонбаатарыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-04-19 ҮЗЭХ
6 Б/25 Сахилгын арга хэмжээ авах тухай 2024-04-10 ҮЗЭХ
7 А/10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2024-04-01 ҮЗЭХ
8 А/09 Багш ажиллагсадын үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2024-04-01 ҮЗЭХ
9 Б/24 Сахилгын арга хэмжээ авах тухай 2024-03-26 ҮЗЭХ
10 Б/23 Улирлын ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2024-03-26 ҮЗЭХ
11 Б/22 Сахилгын арга хэмжээ авах тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
12 Б/21 М.Эрдэнэтогтоолыг ажилд авах тухай 2024-03-21 ҮЗЭХ
13 Б/20 У.Эрдэнэ-Очирын хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-03-21 ҮЗЭХ
14 Б/19 П.Хишигбаярыг багшаар түр ажиллуулах тухай 2024-03-18 ҮЗЭХ
15 Б/18 П.Хишигбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-03-15 ҮЗЭХ
16 А/08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-03-15 ҮЗЭХ
17 Б/17 Ч.Мажигмааг математикийн багшаар ажиллуулах тухай 2024-03-11 ҮЗЭХ
18 А/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-03-11 ҮЗЭХ
19 Б/16 Б.Ууганцэцэгт ээлжийн амралт олгох тухай 2024-03-07 ҮЗЭХ
20 Б/15 Н.Ариунцэцэгийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-03-06 ҮЗЭХ
21 Б/14 Я.Отгонбаярыг технологийн багшаар ажиллуулах тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
22 Б/13 Э.Учралтуяаг үйлчлэгчээр түр ажилуулах тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
23 Б/12 Б.Оюун-Эрдэнийг үйлчлэгчээр түр ажиллуулах тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
24 Б/11 Ж.Жавхлангийн хавсран ажиллахыг цуцлах тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
25 А/06 Дотоод хяналтын нэгж байгуулах тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
26 Б/10 Б.Отгонбаатарыг монгол хэл, уран зохиолын багшаар ажиллуулах тухай 2024-02-23 ҮЗЭХ
27 Б/09 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-02-20 ҮЗЭХ
28 Б/08 Сахилгын арга хэмжээ авах тухай 2024-02-20 ҮЗЭХ
29 А/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2024-02-20 ҮЗЭХ
30 А/04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-02-20 ҮЗЭХ