Соёлын төвийн Эрхлэгчийн тушаал
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 Б/11 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-05-22 ҮЗЭХ
2 А/06 Үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай 2024-05-13 ҮЗЭХ
3 Б/10 Батхуягийн Баярцэцэгийг түр ажиллуулах тухай 2024-05-01 ҮЗЭХ
4 Б/09 Цэвээнсүрэнгийн Баярмаатай байгуулсан гэрээг дуусгавар болгох тухай 2024-05-01 ҮЗЭХ
5 Б/08 Цалин хөлс шинэчлэн батлах тухай 2024-04-08 ҮЗЭХ
6 Б/07 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
7 А/05 Үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай 2024-03-20 ҮЗЭХ
8 А/04 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-03-20 ҮЗЭХ
9 Б/06 Дотоод хяналтын ажилтнаар ажиллуулах тухай 2024-03-04 ҮЗЭХ
10 А/03 Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай 2024-03-04 ҮЗЭХ
11 Б/05 Цэвээнсүрэнгийн Баярмааг түр ажиллуулах тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
12 Б/04 Тэрбишийн Оюунцагаантай байгуулсан гэрээг дуусгавар болгох тухай 2024-03-01 ҮЗЭХ
13 Б/03 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2024-02-23 ҮЗЭХ
14 А/02 Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай 2024-02-01 ҮЗЭХ
15 Б/02 А.Тэргэлд сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай 2024-01-22 ҮЗЭХ
16 Б/01 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-01-22 ҮЗЭХ
17 А/01 Ажил мэргэжлийн жагсаалт батлах тухай 2024-01-03 ҮЗЭХ
18 А/11 Үндсэн хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2023-12-25 ҮЗЭХ
19 А/10 Үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай 2023-12-22 ҮЗЭХ
20 Б/21 Гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал олгох тухай 2023-12-19 ҮЗЭХ
21 Б/20 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2023-12-19 ҮЗЭХ
22 Б/19 Үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2023-12-18 ҮЗЭХ
23 А/09 Үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай 2023-11-20 ҮЗЭХ
24 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-11-20 ҮЗЭХ
25 Б/18 Тэтгэмж олгох тухай 2023-11-04 ҮЗЭХ
26 Б/17 Алтанчимэгийн Тэргэлд ээлжийн амралт олгох тухай 2023-11-01 ҮЗЭХ
27 Б/16 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2023-10-19 ҮЗЭХ
28 Б/15 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2023-09-22 ҮЗЭХ
29 А/06 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-09-22 ҮЗЭХ
30 Б/14 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2023-08-01 ҮЗЭХ