1 дүгээр цэцэрлэгийн Эрхлэгчийн тушаал
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 Б/32 Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2024-05-22 ҮЗЭХ
2 Б/31 Багшаар түр ажиллуулах тухай 2024-05-21 ҮЗЭХ
3 Б/30 Түр ажиллуулах тухай 2024-05-16 ҮЗЭХ
4 Б/29 Багшийн туслахаар түр ажиллуулах тухай 2024-05-06 ҮЗЭХ
5 Б/28 Ээлжийн амралт олгох тухай 2024-05-06 ҮЗЭХ
6 Б/27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-04-23 ҮЗЭХ
7 Б/26 Түр ажиллуулах тухай 2024-04-22 ҮЗЭХ
8 Б/25 Багшийн туслахаар түр ажиллуулах тухай 2024-04-19 ҮЗЭХ
9 Б/24 Багш ажилчдын цалингийн хэмжээ, нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай 2024-04-15 ҮЗЭХ
10 А/10 Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын байгууллага, багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг зохион байгуулах үнэлгээний багийг томилох тухай 2024-04-11 ҮЗЭХ
11 А/09 Үнэлгээнд хамрагдах багшийн нэрсийг баталгаажуулах тухай 2024-04-11 ҮЗЭХ
12 А/07 Агуулахын тооллого явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
13 Б/23 З.Алтансувдыг багшийн туслахын ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-04-01 ҮЗЭХ
14 Б/22 Д.Дэлгэрмааг багшийн туслахын ажлаас чөлөөлөх тухай 2024-04-01 ҮЗЭХ
15 Б/21 Хүүхэд хөхүүлэх, асрах нэмэлт завсарлага олгох тухай 2024-03-29 ҮЗЭХ
16 Б/20 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгон бүлгийн багшаар ажиллуулах тухай 2024-03-29 ҮЗЭХ
17 Б/19 Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
18 Б/18 Улирлын ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
19 Б/17 Багшийн туслах ажилтай Х.Куралайд ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
20 Б/16 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2024-03-21 ҮЗЭХ
21 А/06 Цэцэрлэгийн дүрэм батлах тухай 2024-02-28 ҮЗЭХ
22 Б/15 Жижүүрээр түр ажиллуулах тухай 2024-02-20 ҮЗЭХ
23 Б/14 Бүлгийн багшаар түр ажиллуулах тухай 2024-02-19 ҮЗЭХ
24 Б/13 Багшаар түр ажиллуулах тухай 2024-02-19 ҮЗЭХ
25 А/05 Мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2024-02-15 ҮЗЭХ
26 Б/12 Багшийн туслахаар түр ажиллуулах тухай 2024-02-14 ҮЗЭХ
27 А/04 Хичээл сургалтын үйл ажиллагааны зардлыг төлөвлөх, хуваарилах ажлын хэсгийг томилох тухай 2024-02-14 ҮЗЭХ
28 Б/11 Ээлжийн амралт олгох тухай 2024-02-13 ҮЗЭХ
29 А/03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2024-02-09 ҮЗЭХ
30 Б/10 Багшаар түр ажиллуулах тухай 2024-02-06 ҮЗЭХ