Сумын Засаг даргын захирамж
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 Б/05 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2024-04-24 ҮЗЭХ
2 Б/04 М.Чулуунцэцэгт цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2024-04-24 ҮЗЭХ
3 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-04-18 ҮЗЭХ
4 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-04-18 ҮЗЭХ
5 А/59 Ой хээрийн түймрийн голомтод ажиллах шуурхай бүлэг томилох тухай 2024-04-15 ҮЗЭХ
6 А/58 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2024-04-15 ҮЗЭХ
7 А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-04-15 ҮЗЭХ
8 А/56 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай 2024-04-11 ҮЗЭХ
9 А/55 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2024-04-10 ҮЗЭХ
10 А/54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-04-10 ҮЗЭХ
11 А/53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-04-10 ҮЗЭХ
12 А/52 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-04-10 ҮЗЭХ
13 А/51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-04-09 ҮЗЭХ
14 А/50 Тээврийн хэрэгслийн татвар хураалт, техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 2024-04-08 ҮЗЭХ
15 А/49 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай 2024-04-08 ҮЗЭХ
16 А/48 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-04-04 ҮЗЭХ
17 Б/03 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
18 А/47 2024 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулж явцуулах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
19 А/46 Боловсролын байгууллагуудад агуулахын тооллого зохион байгуулах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
20 А/45 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
21 А/44 Тээврийн хэрэгслийн татвар хураалт, техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 2024-04-02 ҮЗЭХ
22 А/43 Асран хамгаалагчаар тогтоох тухай 2024-04-01 ҮЗЭХ
23 А/41 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай 2024-03-29 ҮЗЭХ
24 А/40 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай 2024-03-29 ҮЗЭХ
25 А/39 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2024-03-28 ҮЗЭХ
26 А/38 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-03-26 ҮЗЭХ
27 А/37 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-03-22 ҮЗЭХ
28 А/36 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2024-03-21 ҮЗЭХ
29 А/35 Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлж, гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах тухай 2024-03-20 ҮЗЭХ
30 А/34 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн гал түймрийн аюулгүй байдал, урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2024-03-20 ҮЗЭХ